Púť Košice

Neobyčajný, plný zážitkov, duchovnej sily, požehnania a milosrdenstva. Presne takýto bol náš deň na duchovnej púti v Košiciach, ktorý sme spojili s návštevou bábkového divadla a malou troškou tak obohatili aj kultúrny život nás všetkých.

Deň rodiny v "domčeku"

V uplynulých dňoch sme privítali všetkých rodičov, súrodencov, príbuznych našich klientov, aby sme opäť upriamili pozornosť na hodnotu rodiny, utužovali vzťahy aj vo veľkej domčekovej rodine a tak spoločne oslávili Deň rodiny.

Beseda s policajtom

S veľkou radosťou sme v našom domčeku opäť privítali nášho kamaráta z policajných radov Ing. Jaroslava Gbura, ktorý si pre našu mládež pripravil zaujímavú prednášku o šikane.