"Melódia domčeka"

Novým projektom sme sa zamerali na zvýšenie a zefektívnenie prezentácie a propagácie pri realizácii vlastných aktivít počas zbierok či predaja výrobkov z našich tvorivých dielní.