Vianočná verejná zbierka

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Realizuje v predvianočnom období 2018 verejnú zbierku, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 707-2018-004136 rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 6. novembra 2018.

"Len nezaspať"

Posledné mesiace realizujeme ďalší úžasný projekt s názvom „Len nezaspať“ zameraný na vzdelávanie klientov so špecifickými potrebami prostredníctvom Snoezelen terapie a taktiež podľa konceptu pedagogiky Márie Montessori, ktorým sme boli úspešne podporení v rámci zamestnaneckého programu Dobré srdce Nadácie Tatra banky v spolupráci s našou domčekovou priateľkou Viktóriou Kirňákovou.

Nechcem len snívať

Tento projekt môžeme realizovať s podporou Nadácie Volkswagen v grantovom programe Projekty zamestnancov a to s podporou nášho dobrovoľníka Lukáša Bielika, ktorý si u nás aj so sympatickou priateľkou Maťkou bol vyskúšať vzdelávaciu hodinu a obzrieť, čo máme nové :) Nadácii Volkswagen aj Lukášovi zo <3 ďakujeme