Novinky

Mesiac úcty k starším

08.10.2019

Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším sme slávnostným programom potešili seniorov v zariadení pre seniorov Nový domov v Stropkove. Naša mládež si pre starkých pripravila piesne, tance i krátke básne :) Viac...

"Spoznávať a objavovať"

20.09.2019

Posledné mesiace realizujeme ďalší projekt s názvom „Spoznávať a objavovať“ zameraný na bližšie zoznámenie sa s modernými technológiami dnešného moderného sveta, ktorým sme boli úspešní v Nadácii Tatra banky v ich zamestnaneckom grantovom programe Dobré srdce a to s podporou našej domčekovej priateľky Viktórie Kirňákovej. Viac...

"Kamarátstvo s modernými technológiami"

19.09.2019

Aj tento rok môžeme vďaka Nadácii Volkswagen v grantovom programe Projekty zamestnancov s podporou nášho dobrovoľníka Lukáša Bielika realizovať ďalší projekt. Viac...

Prípravy na Stropkovský jarmok sú v plnom prúde

27.06.2019

Tvorivé dielne prebiehajú v rámci projektu "Vytvorené s láskou" podporeného Nadáciou Tatra banky v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove a priateľkou detí Luckou Pechovou Marušincovou. Viac...

Púť Košice

30.05.2019

Neobyčajný, plný zážitkov, duchovnej sily, požehnania a milosrdenstva. Presne takýto bol náš deň na duchovnej púti v Košiciach, ktorý sme spojili s návštevou bábkového divadla a malou troškou tak obohatili aj kultúrny život nás všetkých. Viac...

Deň rodiny v domčeku

23.05.2019

V uplynulých dňoch sme privítali všetkých rodičov, súrodencov, príbuznych našich klientov, aby sme opäť upriamili pozornosť na hodnotu rodiny, utužovali vzťahy aj vo veľkej domčekovej rodine a tak spoločne oslávili Deň rodiny. Viac...

Beseda s policajtom

04.04.2019

S veľkou radosťou sme v našom domčeku opäť privítali nášho kamaráta z policajných radov Ing. Jaroslava Gbura, ktorý si pre našu mládež pripravil zaujímavú prednášku o šikane. Viac...

Aj v roku 2019 sa uchádzame o Vašu podporu darovaním 2% z dane

23.01.2019

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančnú podporu prostredníctvom darovania 2% zo zaplatenej dane. Viac...

Benefičný koncert v obci Bžany

17.01.2019

Aj v tomto roku sme prijali pozvanie z iniciatívy p. Janky Blanárovej a občanov obce Bžany na štvrtý ročník Benefičného koncertu organizovaného pre náš domček. Viac...

Vianočná verejná zbierka

09.11.2018

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Realizuje v predvianočnom období 2018 verejnú zbierku, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 707-2018-004136 rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 6. novembra 2018. Viac...

"Len nezaspať"

11.10.2018

Posledné mesiace realizujeme ďalší úžasný projekt s názvom „Len nezaspať“ zameraný na vzdelávanie klientov so špecifickými potrebami prostredníctvom Snoezelen terapie a taktiež podľa konceptu pedagogiky Márie Montessori, ktorým sme boli úspešne podporení v rámci zamestnaneckého programu Dobré srdce Nadácie Tatra banky v spolupráci s našou domčekovou priateľkou Viktóriou Kirňákovou. Viac...

Rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave

03.07.2018

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne strávili na Zemplínskej Šírave v hoteli Chemes, ktorý slúži aj ako ozdravno-rehabilitačné stredisko. Viac...

Nechcem len snívať

22.05.2018

Tento projekt môžeme realizovať s podporou Nadácie Volkswagen v grantovom programe Projekty zamestnancov a to s podporou nášho dobrovoľníka Lukáša Bielika, ktorý si u nás aj so sympatickou priateľkou Maťkou bol vyskúšať vzdelávaciu hodinu a obzrieť, čo máme nové :) Nadácii Volkswagen aj Lukášovi zo <3 ďakujeme Viac...

Uchádzame sa o Vašu podporu darovaním 2% z dane

23.01.2018

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančnú podporu prostredníctvom darovania 2% zo zaplatenej dane. Viac...

Verejná zbierka

06.12.2017

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Realizuje v predvianočnom období 2017 verejnú zbierku, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 707-2017-004771-02 rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 06. decembra 2017. Viac...

Vymodeluj kúsok svojho sveta

07.08.2017

Posledné mesiace realizujeme ďalší projekt s názvom „Vymodeluj kúsok svojho sveta“ zameraný na pracovnú činnosť v keramickej a hrnčiarskej dielni, ktorým sme boli úspešní v Nadácii Volkswagen v ich zamestnaneckom grantovom programe a to s podporou nášho domčekového priateľa Lukáša Bielika. Viac...

Slnečné lúče

27.07.2017

Poďte s nami nahliadnuť ako naše deti a mládežníci usilovne nacvičujú ľudové tance, aby sa vám v čo najlepšom svetle predviedli na blížiacom sa Stropkovskom jarmoku. Viac...

Tvorivé dielne - príprava výrobkov na Stropkovský jarmok

27.07.2017

Tvorivé dielne prebiehajú v rámci projektu "Mať krídla" podporeného Nadáciou Tatrabanky v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove a priateľkou detí Luckou Pechovou Marušincovou. Financie z projektu dávajú deťom a mládeži krídla k realizácií sa, vytvárajú podmienky na tvorbu s použitím rôzneho materiálu. Viac...

Oslavy Dňa rodiny

01.06.2017

Šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar. Podobá sa naladenej lýre - každá struna vydáva iný tón, a predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu. Viac...

Premiéra divadelného predstavenia

16.02.2017

Srdečne Vás pozývame! Viac...

Uchádzame sa o 2% z dane

24.01.2017

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančnú podporu prostredníctvom darovania 2% zo zaplatenej dane. Tiež prosíme všetkých domčekových priateľov o šírenie tejto prosby mailom, či prostredníctvom sociálnych sietí. Viac...

Realizácia projektu

25.11.2016

V priebehu leta nám po takmer 11 rokoch bezproblémovej prevádzky vypovedala službu hydromasážna vaňa. Po konzultáciách s certifikovanou firmou sme sa rozhodli pre jej opravu a výmenu opotrebovaných súčiastok, čo je síce finančne nákladná, ale rádovo oveľa lacnejšia možnosť ako zadováženie novej vane. Viac...

Slávnostné stretnutia so seniormi

28.10.2016

Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším sme spolu s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove slávnostným programom pozdravili seniorov v Zariadení pre seniorov Nový domov v Stropkove a taktiež v priestoroch CZŠ a následne aj v našom domčeku pripravili spoločné dopoludnie pre seniorov z Denného stacionára Arcidiecéznej charity Košice zo Stropkova. Viac...

Realizovanie individuálneho plánu klienta ll

20.10.2016

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v rámci programu „Opora“ podporila finančným príspevkom aj ďalšiu klientku z Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. Stropkov v realizácii jej individuálneho plánu osobnosti (IPO). Viac...

Realizovanie individuálneho plánu klienta l

20.10.2016

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v rámci programu „Opora“ podporila finančným príspevkom jedného z klientov Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. Stropkov v realizácii jeho individuálneho plánu osobnosti (IPO). Viac...

Nad slnko jasnejšie

20.10.2016

Domček má nový atraktívny altánok A to vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu Zamestnanecký grantový program v spolupráci so zamestnancom SPP a.s. a našim podporovateľom p. Martinom Džupinom sa v domčeku zrealizoval ďalší zmysluplný projekt, ktorý nesie názov „Nad slnko jasnejšie“. Viac...

Rekondičný pobyt 2017

20.10.2016

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne strávili na Zemplínskej Šírave. Viac...

Príbeh pokračuje

20.10.2016

S finančnou podporou Nadácie Tatra banky Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove aktívne realizuje projekt s názvom „Príbeh pokračuje“. Viac...

VISEGRAD INTEGRATION THEATRE 2

13.10.2016

Občianske združenie pre mentálne a telesne postihnutých Gniazdo v Starom Saczi v spolupráci s Domom detí Božieho milosrdenstva,n.o. v Stropkove realizuje projekt "Integračné divadielko pohraničia 2" (Visegrad Integration Theatre 2) spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného Vyšehradského fondu - Visegrad Found IVF. Viac...

"Melódia domčeka"

29.06.2016

Novým projektom sme sa zamerali na zvýšenie a zefektívnenie prezentácie a propagácie pri realizácii vlastných aktivít počas zbierok či predaja výrobkov z našich tvorivých dielní. Viac...

Klienti domčeka na výlete

15.06.2016

V rámci projektu „Hviezdy vidno v noci“ realizovaného s finančnou podporou Nadácie ČSOB v zamestnaneckom grantovom programe „Zdravie a zdravý životný štýl“ v spolupráci so zamestnankyňou ČSOB, a.s. p. Luciou Lanščákovou sa naši klienti tešili z ďalšieho krásneho výletu v tomto roku. Viac...

Deň rodiny

15.06.2016

Rodina je klenot, je základom šťastia, pokoja a spokojnosti. Pri príležitosti medzinárodného dňa rodiny sme už tradične usporiadali oslavy tohto výnimočného dňa. A však v porovnaní s minulými rokmi vyzeral tento deň odlišne. Viac...

„Keď vôňa práce prináša radosť“

10.06.2016

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. a našim dobrovoľníkom Lukášom Bielikom sme s veľkou radosťou začali realizovať ďalší projekt s názvom „Keď vôňa práce prináša radosť“. Viac...

PRÍĎTE NA STROPKOVSKÚ DVADSIATKU A PODPORTE DOBRÚ VEC

23.04.2016

Vážení športovci, Stropkovčania, už onedlho, v nedeľu 8. mája, sa koná 36. ročník Stropkovskej dvadsiatky, spolu s ním aj 5. ročník 10-kilometrového behu a takisto Detský beh pre mamičky. Stropkovský Klub bežcov sa v tomto roku rozhodol spolupráci s Domom detí Božieho milosrdenstva spustiť projekt zameraný na pomoc "domčeku" a zároveň motiváciu domácich bežcov, Stropkovčanov. Viac...

„Hviezdy vidno v noci“

01.03.2016

S finančnou podporou Nadácie ČSOB v zamestnaneckom grantovom programe „Zdravie a zdravý životný štýl“ v spolupráci so zamestnankyňou ČSOB, a.s. Luciou Lanščákovou sme sa začiatkom roka pustili do realizácie projektu s názvom „Hviezdy vidno v noci“. Viac...

S klientmi v domčeku máme ďalší dôvod na radosť

29.02.2016

Vďaka finančnej podpore Nadácie ESET sa tešíme z novej infrasauny. Viac...

Konečne máme stropný zdvíhací systém

29.02.2016

Konečne! Po dlhom snažení o získanie finančných prostriedkov na realizáciu ďalšieho veľmi prospešného projektu sme sa dopracovali k inštalácii stropného zdvíhacieho systému do rehabilitačných miestností! Viac...

"Tajomstvo kaviarne"

27.02.2016

S finančnou podporou Nadácie VÚB v zamestnaneckom grantovom programe „Škola nás baví“ v spolupráci so zamestnankyňou VÚB, a.s. riaditeľkou pobočky Stropkov a našou vernou podporovateľkou Ing. Ivetkou Čengerovou sme začali začiatkom februára realizovať v poradí už 46. projekt s názvom „Tajomstvo kaviarne“. Viac...