Deň rodiny v domčeku

23.05.2019

V uplynulých dňoch sme privítali všetkých rodičov, súrodencov, príbuznych našich klientov, aby sme opäť upriamili pozornosť na hodnotu rodiny, utužovali vzťahy aj vo veľkej domčekovej rodine a tak spoločne oslávili Deň rodiny.


Klienti a deti sa svojim príbuzným chceli za ich láskavoť a obetavosť poďakovať. Usilovne niekoľko týždňov nacvičovali piesne, tance, básne. Programom nás aj tento rok prevádzala domčeková priateľka Lenka Matkobišová, ktorej sme za túto pomoc veľmi vďační. Po nádhernom programe, poďakovaniach, pri ktorých vyhŕkli slzy vďačnosti i šťastia, sme sa spoločne stretli pri príjemnom posedení, výbornom guľáši a občerstvení. Všetkým rodičom ďakujeme za krásne slová vďaky a povzbudenia do ďalsej práce adresované domčekovým zamestnancom. Tešíme sa ešte na veľa ďalších spoločných rodinných stretnutí.