"Kamarátstvo s modernými technológiami"

19.09.2019

Aj tento rok môžeme vďaka Nadácii Volkswagen v grantovom programe Projekty zamestnancov s podporou nášho dobrovoľníka Lukáša Bielika realizovať ďalší projekt.


Projekt vychádza z potrieb celoživotného vzdelávania a osvojovania si praktických zručností osôb s telesným, mentálnym a kombinovaným. Našou snahou je klientov motivovať  a podporovať k vzdelávaniu inovačným a pútavým spôsobom prostredníctvom nových počítačových technológii, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života a dnešná moderná doba ponúka široké možnosti rovnako aj pre osoby s postihnutím. Kúpou interaktívnej tabule sa vytvorilo podnetné a interaktívne prostredie, v ktorom klienti vedia využiť moderné hry a počítačové programy vyvinuté pre osoby so špecifickými potrebami.