„Keď vôňa práce prináša radosť“

10.06.2016

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. a našim dobrovoľníkom Lukášom Bielikom sme s veľkou radosťou začali realizovať ďalší projekt s názvom „Keď vôňa práce prináša radosť“.


Projekt vychádza z potrieb celoživotného vzdelávania a osvojovania si praktických zručností osôb s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím pomocou pracovnej terapie, v rámci ktorej si klienti budú v priestoroch kuchyne vybavenej novou kuchynskou linkou upevňovať už nadobudnuté vedomosti o organizácii domácich prác, učiť sa dodržiavať bezpečnosť a hygienické predpisy, ako správne stolovať či využívať návody v kuchárskych knihách. Taktiež klientov budeme učiť a podporovať  v samostatnom zvládaní  pracovných činností každodenného života a viesť ich k tomu, aby nadobudnuté zručnosti bežne využívali vo svojom živote. Z poskytnutých finančných prostriedkov sme si zakúpili oblátkovač, a tak pridanou hodnotou pre klientov bude výroba vlastných vianočných oblátok, ktoré si bude možné zakúpiť na vianočných trhoch.