"Len nezaspať"

11.10.2018

Posledné mesiace realizujeme ďalší úžasný projekt s názvom „Len nezaspať“ zameraný na vzdelávanie klientov so špecifickými potrebami prostredníctvom Snoezelen terapie a taktiež podľa konceptu pedagogiky Márie Montessori, ktorým sme boli úspešne podporení v rámci zamestnaneckého programu Dobré srdce Nadácie Tatra banky v spolupráci s našou domčekovou priateľkou Viktóriou Kirňákovou.


Vďaka finančnej podpore sme zakúpili špeciálne pomôcky s rôznymi senzorickými efektmi, pomôcky pedagogiky Márie Montessori, ale taktiež rôzne výučbové hry zamerané na efektívne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím. V rámci tvorivých dielní sme si spolu s klientmi svojpomocne zhotovili hry a pomôcky rešpektujúce zásady a princípy M. Montessori. Uvedomujeme si potrebu vzdelávania, upevňovania a opakovania vedomostí našich klientov, preto nechceme zaspať na vavrínoch, ale využiť naše priestory k efektívnejšej edukácii žiakov. Klienti majú z nových pomôcok obrovskú radosť. Rovnako malí aj veľkí sa hravou formou radi učia novým veciam a všetkému nepoznanému.