Mesiac úcty k starším

08.10.2019

Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším sme slávnostným programom potešili seniorov v zariadení pre seniorov Nový domov v Stropkove. Naša mládež si pre starkých pripravila piesne, tance i krátke básne :)


Milí seniori, ďakujeme za čas stravený s vami, za srdečné privítanie a do ďalších dní prajeme , nech majú všetci pre vás nielen v tomto mesiaci, ale aj po celý rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, aby vždy pri vás stáli a boli vám oporou.

Dovoľte, aby sme Vám z  úprimného srdca zaželali Božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ a veľa radosti zo života .

Nech je jeseň vášho života slnečná a plná lásky.