Nechcem len snívať

22.05.2018

Tento projekt môžeme realizovať s podporou Nadácie Volkswagen v grantovom programe Projekty zamestnancov a to s podporou nášho dobrovoľníka Lukáša Bielika, ktorý si u nás aj so sympatickou priateľkou Maťkou bol vyskúšať vzdelávaciu hodinu a obzrieť, čo máme nové :) Nadácii Volkswagen aj Lukášovi zo <3 ďakujeme


Projekt je zameraný predovšetkým na cieľovú skupinu našich najmenších klientov so špecifickými potrebami vo vzdelávaní. V našom zariadení máme vytvorenú aj špeciálnu miestnosť- Snoezelen, ktorá nám doteraz slúžila iba na relaxáciu a k záujmovým aktivitám. Jej priestor má však aj silný vzdelávací potenciál - k edukácii hravou formou s použitím špeciálnych pomôcok s rôznymi senzorickými efektmi, vzdelávacích CD, počítačových hier zameraných práve na efektívne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím. Keďže vzdelávanie, upevňovanie a opakovanie vedomostí je zvlášť u osôb s postihnutím celoživotný proces, do projektu zapojíme aj starších klientov zariadenia.