Príbeh pokračuje

20.10.2016

S finančnou podporou Nadácie Tatra banky Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove aktívne realizuje projekt s názvom „Príbeh pokračuje“.Realizáciou worshopových kreatívnych stretnutí tvorivosti a worshopov dramatickej tvorivosti sa ZPMP v SP snaží vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím. Pridaná a neposledná hodnota je vo vytvorení možností a priestoru ako prostredníctvom ponúkaných činností pozitívne ovplyvňovať a  posilňovať  tvorivosť ľudí s postihnutím, ich motoriku, sebavedomie i koordináciu.


Za finančnú podporu tohto projektu ďakujeme Nadácii Tatra banky a dobrovoľníčke p. Lucke Marušincovej, zamestnankyni Tatra banky, ktorá projekt predložila v jej zamestnaneckom grantovom programe.