Realizovanie individuálneho plánu klienta l

20.10.2016

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v rámci programu „Opora“ podporila finančným príspevkom jedného z klientov Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. Stropkov v realizácii jeho individuálneho plánu osobnosti (IPO).Vytvoreným príjemným zvukovým prostredím, aktívnym využívaním hudobných a zvukových pomôcok chceme pravidelne navodzovať a posilňovať u ťažko zdravotne postihnutého klienta pozitívne pocity, príjemné prežívanie chvíľ v Snoezelen miestnosti a v neposlednom rade takto umocniť a nasmerovať jeho snahu k väčšej spolupráci pri masážach a posilňovaní jeho fyzických schopností.