Realizovanie individuálneho plánu klienta ll

20.10.2016

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v rámci programu „Opora“ podporila finančným príspevkom aj ďalšiu klientku z Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. Stropkov v realizácii jej individuálneho plánu osobnosti (IPO).Klientke podpora z Nadácie SPP umožnila, aby sa špecializovala v ľudovom remesle tvorby košíkov, akurát s použitím modernejšieho materiálu - pedigu.  Prostredníctvom jednoduchej činnosti košíkovania  sa tak môže realizovať v záujmových tvorivých činnostiach. Svoju zručnosť a výrobky prezentovala aj na Stropkovskom jarmoku. 

Realizované aktivity smerujú k väčšej nezávislosti a samostatnosti klienta, k aktivizácií jeho síl a podpore schopností. 


Prajeme, nech sa darí :)