Rekondičný pobyt 2017

20.10.2016

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne strávili na Zemplínskej Šírave.


            

            Prostredníctvom takýchto pobytov sa u ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím podporuje rozvoj samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, aktivizujú sa schopností a posilňujú návyky pri sebaobsluhe i  zlepšuje proces socializácie.

Príjemné prostredie Zemplína  tak aspoň na chvíľu vytrhlo účastníkov pobytu z každodenných povinností a umožnilo im prežiť nezabudnuteľné chvíle mimo domova.

            Čas venovaný kreatívnym a pohybovým aktivitám, športovej činnosti, rehabilitačným cvičeniam, workshopom ako aj tvorivým dielňam prispel k relaxu a rekondícii členov združenia.

Poďakovanie patrí Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s podporou ktorého bol projekt realizovaný.

                                                                                                                                  ZPMPvSP