Rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave

03.07.2018

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne strávili na Zemplínskej Šírave v hoteli Chemes, ktorý slúži aj ako ozdravno-rehabilitačné stredisko.


Príjemné prostredie Zemplína umožnilo účastníkom pobytu prežiť  nezabudnuteľné chvíle mimo domova. U ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím sa vďaka rehabilitačným pobytom podporuje rozvoj samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, aktivizujú sa schopností a posilňujú návyky pri sebaobsluhe, zlepšuje sa proces socializácie a rozvíja sa sebavedomie mladých ľudí. 

Poďakovanie patrí Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s finančnou podporou ktorého bol projekt realizovaný.