Slávnostné stretnutia so seniormi

28.10.2016

Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším sme spolu s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove slávnostným programom pozdravili seniorov v Zariadení pre seniorov Nový domov v Stropkove a taktiež v priestoroch CZŠ a následne aj v našom domčeku pripravili spoločné dopoludnie pre seniorov z Denného stacionára Arcidiecéznej charity Košice zo Stropkova.


Milí seniori, ďakujeme za čas strávený s vami a prajeme do ďalších dní pevné zdravie a veľa radosti zo života :)