"Spoznávať a objavovať"

20.09.2019

Posledné mesiace realizujeme ďalší projekt s názvom „Spoznávať a objavovať“ zameraný na bližšie zoznámenie sa s modernými technológiami dnešného moderného sveta, ktorým sme boli úspešní v Nadácii Tatra banky v ich zamestnaneckom grantovom programe Dobré srdce a to s podporou našej domčekovej priateľky Viktórie Kirňákovej.


Vďaka finančnému príspevku sme zakúpili  notebook, špeciálnu klávesnicu s veľkoplošnými farebne odlíšenými  klávesmi a  špeciálne upravenú myš tzv. bigtrack, ktorá je vyvinutá práve pre osoby s nedostatočne vyvinutou jemnou motorikou. V spojení s interaktívnou tabuľou, ktorú sme zakúpili vďaka finančnému príspevku z iného projektu majú naši klienti v novovytvorených interaktívnych podmienkach možnosť, posúvať sa znova o krok vpred k aktivite a samostatnosti a spoznávať a objavovať nový svet moderných technológii.