Uchádzame sa o Vašu podporu darovaním 2% z dane

23.01.2018

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančnú podporu prostredníctvom darovania 2% zo zaplatenej dane.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2018 daňové riaditeľstvo určilo nové vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2017 - "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" aj "Potvrdenie o zaplatení dane". Iba tieto štruktúrované tlačivá bude správca dane akceptovať!! Obe tlačivá s predvyplnenými údajmi pre našu organizáciu nájdete na tejto web stránke v pričinku tlačivá. Radi Vám ich na požiadanie doručíme aj v tlačenej forme v potrebnom množstve. Zároveň chceme upriamiť Vašu pozornosť aj na to, že iba v tomto roku žiadame o darovanie 2% z dane pre naše zakladajúce Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove. Spoločne chceme uskutočniť potrebné rekonštrukčné práce na budove nášho domčeka s cieľom zníženia spotreby energií. Za Vašu pomoc a dar ďakujeme!