Aj v roku 2019 sa uchádzame o Vašu podporu darovaním 2% z dane

23.01.2019

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančnú podporu prostredníctvom darovania 2% zo zaplatenej dane.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2019 daňové riaditeľstvo určilo nové vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2018 - "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" aj "Potvrdenie o zaplatení dane". Iba tieto štruktúrované tlačivá bude správca dane akceptovať!! Obe tlačivá s predvyplnenými údajmi pre našu organizáciu nájdete v našej stránke. Radi Vám ich na požiadanie doručíme aj v tlačenej forme v potrebnom množstve. Za Vašu pomoc a dar ďakujeme.