Verejná zbierka

06.12.2017

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Realizuje v predvianočnom období 2017 verejnú zbierku, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 707-2017-004771-02 rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 06. decembra 2017.


Verejná zbierka bude realizovaná kombináciou týchto spôsobov:

1. vyberaním finančných príspevkov do uzavretej  stacionárnej pokladničky v Kvetinárstve Eben, Hlavná 60/30, 091 01 Stropkov od 06.12.2017 do 31.12.2017.

2. vyberaním príspevkov do uzavretej prenosnej pokladničky od 21.12.2017 do 22.12.2017 na Námestí SNP v Stropkove

3. predajom vlastnoručne zhotovených výrobkov klientmi neziskovej organizácie domu detí Božieho milosrdenstva,n.o. počas vianočných remeselných trhov v osobitnom stánku na Námestí SNP v Stropkove od 21.12.2017 do 22.12.2017

Finančné príspevky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte verejnej zbierky, IBAN: SK49 0900 0000 0051 3866 9084 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Verejná zbierka je realizovaná za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti rozvoja sociálnych služieb pre klientov Domu detí Božieho milosrdenstva,n.o.

Za riadne konanie verejnej zbierky zodpovedajú Mgr. Ivana Sahajdová a Mgr. Ľubica Trebišovská.

Predbežnú správu verejnej zbierky predloží navrhovateľ Okresnému úradu Stropkov najneskôr do 31.03.2018. Záverečná správa a vyúčtovanie verejnej zbierky bude predložené Okresnému úradu Stropkov najneskôr do 31.12.2018, v ktorom sa uvedie popis priebehu verejnej zbierky, hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky, náklady spojené s konaním verejnej zbierky, čistý výnos verejnej zbierky a bude preukázané, na aký účel bol čistý výnos verejnej zbierky použitý.