Vianočná verejná zbierka

09.11.2018

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Realizuje v predvianočnom období 2018 verejnú zbierku, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 707-2018-004136 rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 6. novembra 2018.


Verejná zbierka bude realizovaná kombináciou týchto spôsobov:


1. vyberaním finančných príspevkov do uzavretej  stacionárnej pokladničky v Kvetinárstve Eben, Hlavná 60/30, 091 01 Stropkov od 12.11.2018 do 31.12.2018.

2. vyberaním príspevkov do uzavretej prenosnej pokladničky od 20.12.2018 do 21.12.2018 na Námestí SNP v Stropkove

3. predajom vlastnoručne zhotovených výrobkov klientmi neziskovej organizácie Domu detí Božieho milosrdenstva,n.o. počas vianočných remeselných trhov v osobitnom stánku na Námestí SNP v Stropkove.


 

Finančné príspevky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte verejnej zbierky,

IBAN: SK42 0900 0000 0051 5108 4240 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Verejná zbierka je realizovaná za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti rozvoja sociálnych služieb pre klientov Domu detí Božieho milosrdenstva,n.o.

Za riadne konanie verejnej zbierky zodpovedajú Mgr. Ivana Sahajdová a Mgr. Ľubica Trebišovská.

Predbežnú správu verejnej zbierky predloží navrhovateľ Okresnému úradu Stropkov najneskôr do 31.03.2019. Záverečná správa a vyúčtovanie verejnej zbierky bude predložené Okresnému úradu Stropkov najneskôr do 31.12.2019, v ktorom sa uvedie popis priebehu verejnej zbierky, hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky, náklady spojené s konaním verejnej zbierky, čistý výnos verejnej zbierky a bude preukázané, na aký účel bol čistý výnos verejnej zbierky použitý.