Vianočná verejná zbierka r. 2019

29.10.2019

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Realizuje v predvianočnom období 2019 verejnú zbierku, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 707-2019-004489 rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy.