VISEGRAD INTEGRATION THEATRE 2

13.10.2016

Občianske združenie pre mentálne a telesne postihnutých Gniazdo v Starom Saczi v spolupráci s Domom detí Božieho milosrdenstva,n.o. v Stropkove realizuje projekt "Integračné divadielko pohraničia 2" (Visegrad Integration Theatre 2) spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného Vyšehradského fondu - Visegrad Found IVF.Od októbra 2016 sa na pozvanie partnera občianskeho združenia pre mentálne a telesne postihnutých "Gniazdo" pôsobiaceho v Poľsku v Starom Saczi podieľame na projekte a nácviku integračného divadielka postaveného na motívoch "Malého princa". Divadelné predstavenie, ktoré sa ponesie v duchu hľadania pravdy a poznania zmyslu života človeka, pripravujeme v dvoch navzájom sa prelínajúcich jazykových úpravách – v poľštine a v slovenčine.
Na celom projekte aktívne spolupracujeme s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove a jej šikovnými žiakmi. 
Každý týždeň prebieha na oboch stranách v Poľsku a na Slovensku divadelno- hudobný workshop. Po základných nácvikoch absolvujeme aj dve spoločné skúšky v Stropkove a následne pred premiérou trojdňový workshop v Starom Saczi. 
Už teraz vás pozývame na premiéru, ktorá by sa mala uskutočniť vo februári 2017 v Starom Saczi a následne aj v Stropkove.


Projekt je podporený zo zdrojov Medzinárodného Vyšehradského fondu - Visegrad Found.


Visegrad Fund - www.visegradfund.org

Združenie Gniazdo - www.gniazdo.sacz.pl