„Výmena podlahovej krytiny“ - projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

30.08.2019


Zámerom projektu bola výmena podlahovej krytiny - laminátovej podlahyza keramickú dlažbu v dvoch miestnostiach Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o..  Za 14 rokov poskytovania sociálnych služieb došlo jednak k opotrebovaniu laminátovej podlahy, a jednak jej výmena za keramickú dlažbu po iných našich skúsenostiach predpokladá zvýšenie výhrevnosti miestností podlahovým vykurovaním. 

Celá výmena prebehla realizáciou prác objednanej dodávateľskej firmy v mesiacoch júl – august 2019. Na realizácii sa darom keramickej dlažby podieľalo aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove. 

Výmenou laminátu za keramickú dlažbu sme docielili opravu podlahovej krytiny, údržbu podlahového kúrenia, a v konečnom dôsledku zároveň získali vyšší štandard pre klientov. Zároveň predpokladáme po jej výmene zvýšenie teploty v dotknutých miestnostiach až o 4-5 stupňov, úsporu množstva plynu na topení,  energetickú úspornosť budovy  a úsporu financií i z dlhodobého prevádzkového  hľadiska. 

Tento projekt hodnotíme ako maximálne efektívne zvolené riešenie údržby  a využívania podlahového kúrenia a investovania našej projektovej dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorú sme získali s podporou poslanca PSK Ing. Dušana Lukáča. Aj touto cestou mu  za pomoc srdečne ďakujeme. 


Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o