Kto sme?

Dom detí Božieho milosrdenstva n.o. (ďalej len DDBM) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecné prospešné služby podľa čl. II svojho Štatútu z  28.9.2005.


Vznikla na podnet rodičov detí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím v Stropkove a jeho okolí. Na jej začiatku sa vypracoval projekt centra pod názvom Dom detí, ktorým sa uchádzalo o finančnú dotáciu na jeho výstavbu. Hlavným donorom v rámci schváleného projektu bola Nadácia SOCIA.    

                   

Na zabezpečenie chodu zariadenia bola založená nezisková organizácia DDBM.


Zriaďovateľmi neziskovej organizácie Dom detí Božieho milosrdenstva sú:
1. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove
2. Mesto Stropkov
3. Arcibiskupský úrad Košice 


Zariadenie bolo po výstavbe a kolaudácii slávnostne otvorené 3. novembra 2005.

 

V zmysle štatútu je účelom organizácie:

 

  •  včasná diagnostika, rehabilitácia a fyzioterapia detí a dospelých s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom,
  •  poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva deťom a dospelým s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom,
  •  vzdelávanie a výchova detí a dospelých s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom
  •  služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
  •  starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.