Prečo sa uchádzame o Vaše 2% z dane


V tomto roku žiadame o darovanie 2%  pre naše zakladajúce združenie.

Spoločne chceme uskutočniť potrebné rekonštrukčné práce na budove nášho domčeka s cieľom zníženia  spotreby  energií.


Mnohé z prezentovaných aktivít by sme nedokázali zabezpečiť bez dostatku finančných a ľudských zdrojov. Za 13. ročnú dobu existencie sme vlastnými tvorivými schopnosťami a úsilím zamestnancov i dobrovoľníkov získali finančnú podporu 69 projektov (výstavba budovy zariadenia, materiálne vybavenie k bohatej činnosti pre klientov, podpora rôznorodosti záujmových aktivít a terapií).

Výraznou pomocou sú i finančné zbierky, dary jednotlivcov, organizácií, firiem.


Za každú pomoc sme nesmierne vďační, pretože dobré finančné možnosti nám pomáhajú budovať

stále kvalitnejšie a činnosťou bohatšie sociálne služby.Dovoľujeme sa o ňu uchádzať aj v roku 2019.