Prečo sa uchádzame o Vaše 2% z daneMnohé z prezentovaných aktivít by sme nedokázali zabezpečiť bez dostatku finančných a ľudských zdrojov. Za 11. ročnú dobu existencie sme vlastnými tvorivými schopnosťami a úsilím zamestnancov i dobrovoľníkov získali finančnú podporu 60 projektov (výstavba budovy zariadenia, materiálne vybavenie k bohatej činnosti pre klientov, podpora rôznorodosti záujmových aktivít a terapií).

Výraznou pomocou sú i finančné zbierky, dary jednotlivcov, organizácií, firiem.


Za každú pomoc sme nesmierne vďační, pretože dobré finančné možnosti nám pomáhajú budovať

stále kvalitnejšie a činnosťou bohatšie sociálne služby.


Nezanedbateľnú pomoc tvoria darcovia prostredníctvom systému 2% z dane.


Aj Vaše 2% nám môžu pomôcť poskytovať kvalitné sociálne

služby našim klientom.

Pre Vás sú to 2% z dane, ktorú zaplatiť musíte,

pre nás 100 % pomoc!


Dovoľujeme sa o ňu uchádzať aj v roku 2017.