Realizované projekty

Projekty realizované ako hlavný garant a predkladateľ projektu:

 

1. Internet bez hraníc - Nadácia pre deti Slovenska

2. Zvuky cez ruky – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

3. Kde bolo, tam bolo - Nadačný fond Slovak Telekom v Nadácii Intenda

4. V objatí zelene - Nadácia Dexia banky

5. Perinbaba 1. ročník - Ministerstvo kultúry SR

6. Príprava na podporované bývanie - Nadácia VÚB

7. Perinbaba 2. ročník - Ministerstvo kultúry SR

8. Spoločný čas - Komunitná nadácia Bratislava

9. Nech naše úsilie kvitne - Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis

10. Vzácny dar - Nadácia Tatra banky

11. Vrť sa, kolovrátok, vrť - Nadácia pre deti Slovenska

12. Konkrétny individuálny plán rozvoja osobnosti klienta 2013 - Nadácia SPP

13. GospelFest - Nadácia Orange

14. Žijeme hudbou - Nadácia VÚB, zamestnanecký grantový program 

15. Multipriestor alebo dobrých ľudí sa všade veľa zmestí - Nadácia Orange, zamestnanecký grantový program 

16. Liečebná rehabilitácia v domčeku - Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2014

17. Čarovný sen – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2015

18. Happy birthday, domček! – Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis

19. Koľko stojí zázrak? – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

20. Vôňa práce - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

21. Kabínková infrasauna – Nadácia ESET

22. Stropný zdvíhací systém –  Nadácia pre deti Slovenska,Grantový program Dôvera

23. Tajomstvo kaviarne – Nadácia VÚB, zamestnanecký grantový program 

24. Hviezdy vidno v noci – Nadácia ČSOB, zamestnanecký grantový program 

25. Keď vôňa práce prináša radosť – Nadácia Volkswagen, zamestnanecký grantový program  2016

26. Nad slnko jasnejšie - Nadácia SPP s podporou p. Martina Ďzupina v zamestnaneckom grant. programe

27. Konkrétny individuálny plán osobnosti klienta I. 2016 - Nadácia SPP

28. Konkrétny individuálny plán osobnosti klienta II. 2016 - Nadácia SPP

29. Melódia domčeka – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2016

30. Udržať krok - Nadácia ESET

31. Wellness city - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

32. Ukáž mi cestu - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

33. Vymodeluj kúsok svojho sveta – Nadácia Volkswagen, zamestnanecký grantový program  2017

34. Slnečné lúče – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program  2017

35. Na ceste za kvalitou - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada 

36. Len nezaspať - Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program  2018

37. Bublinkovo - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada 


Projekty realizované ako partneri v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove:


1. Dom detí, n.o. (výstavba budovy) – Nadácia Socia

2. Svet bez hraníc - Karpatská nadácia

3. Rekondično-integračný pobyt - Nadácia Tatra banky

4. Preliezkou k integrácii, húpaním ku komunikácii - Nadačný fond ČSOB v Nadácii Pontis

5. Ukážme, čo je v nás - Nadácia VÚB

6. Rekondično-integračný pobyt - Východoslovenská energetika, a.s.

7. Tancuj, tancuj, vykrúcaj - Ministerstvo kultúry SR

8. Rekondično-integračný pobyt 2004 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

9. Rekondično-integračný pobyt 2007 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

10. Rekondično-integračný pobyt 2008 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11. Rekondično-integračný pobyt 2009 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12. Krajina zázračná  - Nadácia pre deti Slovenska

13. Deň krivých zrkadiel - Ministerstvo kultúry SR

14. Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú 2006 - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

15. Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú 2009 - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

16. Liečebná rehabilitácia 2010 - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

17. Liečebná rehabilitácia 2012 - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

18. Skvalitnenie podmienok poskytovania soc. služby „Denný stacionár“ - Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada

19. Rekondično-integračný pobyt 2014 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

20. Tvoríme a jazdíme - Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2014

21. Príbeh škaredého káčatka - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

22. V krajine zázrakov – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2015

23. Rekondično-integračný pobyt 2015 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

24. Rekondično-integračný pobyt 2016 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25. Príbeh pokračuje – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2016

26. Rekondično-integračný pobyt 2017 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27. Mať krídla – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2017

28. Rekondično-integračný pobyt 2018 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

29. Radostné tvorenie - Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2018


 

Projekty realizované ako partneri v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove a Cirkevnou základnou školou     sv. Petra a Pavla v Stropkove:

 

1. Aplikácia individuálnej pedagogiky Márie Montessori pri výchove a vzdelávaní detí skombinovaným zdravotným postihnutím – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výzva EQUAL

 

Projekty realizované ako partneri Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove:


1. Prístavba výťahovej plošiny na prekonanie bariér v zariadení za vzdelaním a prípravou na samostatný život – Ministerstvo školstva SR

 

Projekty realizované ako partneri Občianskeho  združenia pre zdravotne a telesne postihnutých Gniazdo v Starom Saczi: 


1.  Visegrad Boccia Cup - Medzinárodný Vyšehradský fond (ako partner OZ Nový Domov Stropkov) 

2.  Integračné divadielko pohraničia 2 - Medzinárodný Vyšehradský fond - Visegrad found IVF