Tlačivá na poukázanie 2% (3%) zaplatenej dane

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2018 daňové riaditeľstvo určilo nové vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2017 - "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" aj "Potvrdenie o zaplatení dane". Iba tieto štruktúrované tlačivá bude správca dane akceptovať.Stiahnúť potvrdenie o zaplateni dane

Stiahnúť vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane