Benefičný koncert

Vianočný Benefičný koncert

domček
Vianočný čas
17. decembra sa v divadelnej sále mesta Stropkov konal vianočný benefičný koncert VIANOČNÝ ČAS 2022, ktorého výťažok v sume 500 Eur bol venovaný nášmu Domu detí Božieho milosrdenstva. Naše poďakovanie smerujeme Mestu Stropkov, zvlášť Odboru školstva a kultúry za organizačné zabezpečenie koncertu, ale samozrejme aj kolektívom materských, základných a umeleckých škôl mesta, pedagógom a účinkujúcim, bez spolupráce a zapojenia ktorých by toto jedinečné vianočné dielko
s charitatívnym podtónom nemohlo byť zrealizované. Vychutnali sme si nádherný program. Budeme sa naň tešiť zase o rok 🙂.