Ďakujeme

ďakujeme

Predvianočný čas je už tradične bohatý na množstvo konaných podujatí, ktorých sa zúčastňujeme, a vďaka ktorým máme možnosť jednak prezentovať  činnosť zariadenia a jednak nás svojou štedrosťou bohato obdarúvate vy, naši darcovia.  V tomto povianočnom čase sa chceme ešte vrátiť ku všetkým akciám a vám darcom vyjadriť  jedno veľké  poďakovanie.

Takto spoločne chceme vyjadriť poďakovanie Kvetinárstvu Eben za realizáciu verejnej zbierky s výťažkom 177 Eur; všetkým dobrovoľníkom z Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove, Gymnázia Stropkov a z Okresnej organizácie Únie žien v Stropkove za realizáciu verejnej zbierky v Tescu, a všetkým prispievateľom v nej. Spolu ste darovali 3.100,03 Eur.

Ďakujeme Mestu Stropkov a zvlášť Odboru školstva a kultúry a všetkým účastníkom za realizáciu benefičného vianočného koncertu „Vianočný čas“. Účastníci a návštevníci tohto koncertu ste nášmu domčeku prispeli spolu v sume 500 Eur. Žiaci ZŠ Mlynská k tejto sume prispeli ešte svojim ďalším vkladom a to sumou 250 Eur.

Ďakujeme osobitne  dobrovoľníkovi Peťovi Gundzikovi,  a manažérovi Supermarketu Tesco Stropkov Martinovi  Kudělkovi, že nám umožnili v rámci dobrovoľníckych dní vypomôcť si zanietením Peťa v našom predajnom stánku počas Stropkovských vianočných trhov. Veľmi si vážime čas, ochotu pomôcť dobrej veci. V rámci tejto verejnej zbierky ste nám kúpou našich výrobkov v našom predajnom stánku pomohli v sume 1.172 Eur.

Tesne pred Vianocami nás navštívila aj p. riaditeľka Ing. Vatraľová ZŠ Hrnčiarska v doprovode svojich žiakov, ktorí nám okrem pozdravu prišli venovať príspevok v sume 120 Eur.

Nezabúdame s vyjadrením vďaky ani ďalším darcom, pravidelným i nepravidelným prispievateľom, a donorom predovšetkým materiálnou pomocou: p. Ing. Jozefovi Hricovi, p. Ing. Jánovi Holubovi – Š Autoservis, p. Slavomírovi Pašeňovi – TobiTech s.r.o., p. Inge Fričovej, p. Heckovej, p. Dušanovi Kidalovi – Duki-plyn, Supermarketu Tesco Stropkov – p. Petrovi Gundzíkovi a p. Martinovi Kudělkovi.

Osobitné poďakovanie patrí p. primátorovi JUDr.Ondrejovi Brendzovi za realizáciu a podávanie Vianočného punču a dobrovoľný príspevok na jeho kúpu v sume 464,- eur, ktorý bol venovaný   nášmu „Domčeku“.

Pán Boh zaplať za každého z vás! Ťažko vyjadriť vďačnosť za všetko čím nám pomáhate udržať dobré sociálne služby našim klientom. Nech je náš domček naďalej spoločným milým dielom celého Stropkova.