Spolupráca s komunitou

Predošlé
Ďalšie

Spolupráca s komunitou

Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy a tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj všetci obyvatelia v našom domčekovom zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby, a mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote.

Aj my v našom zariadení DDBM realizujeme pestrú paletu voľnočasových aktivít v spolupráci s komunitou:

 • Medzi pravidelne organizované podujatia DDBM patrí oslava Dňa rodiny, na ktorú pravidelne pozývame celé rodiny naších prijímateľov
 • Zúčastňujeme sa na aktivitách, ktoré usporadúva Mesto Stropkov – tradičný Stropkovský jarmok, Stropkovské remeselné trhy, Benefičný koncert, Dni medu, či rôzne výstavy
 • Aktivity, ktoré organizujú školy v spolupráci s Mestom Stropkov v kultúrnom stredisku – Pieseň pre sv. Otca, vystúpenia ZUŠ, a pod.
 • Veľmi dobrú spoluprácu máme s CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove (pravidelne chodíme k nim na sv. omše, ale aj rôzne iné podujatia, úzko spolupracujeme na rôznych projektoch, zbierkach).
 • Už pravidelnosťou sa stáva stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb v Novom Domove v Stropkove pri príležitosti mesiaca úcty k starším, alebo športovej činnosti či opekačke
 • Stretávame s priateľmi a klientmi z Rómskeho komunitného centra v Stropkove
 • Navštevujeme mestskú knižnicu
 • Pravidelne organizujeme besedu s policajtom
 • Zúčastňujeme sa otvorených dverí, prezentačných aktivít, či tématických podujatí rôznych organizácií z mesta a okresu
 • Pravidelne sa zúčastňujeme sv. omší
 • S historickým a turistickým podtónom sme zrealizovali pre klientov DDBM informačné prehliadky chrámov v našom meste, o ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti (Sanktuárium, Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metóda, Pravoslávny chrám).
 • Počas celého roka radi chodíme do kaviarne, cukrárne, pizzerie,…
 • Od roku 2013 spolupracujeme s partnerom z Poľska (OZ Gniazdo Stary Sacz).

Aktivity v spolupráci
s komunitou

Mestská knižnica Stropkov

Návšteva hasičského zboru

Návšteva Rómskeho komunitného centra

Vystúpenie v DSS pre seniorov Nový Domov

Prednáška ako správne si umývať ruky

Prezentácia našich výrobkov na Stropkovskom jarmoku

Beseda
s policajtom

Vianočný benefičný koncert

„Živá knižnica“ – prednášali sme
na ZŠ v Breznici

Pieseň pre sv. otca

Návšteva Sanktuária v Stropkove

Návšteva greckokatolického chrámu sv.
Cyrila a Metóda
v Stropkove

Návšteva pizzérie