Podporovatelia

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.
vznikol z iniciatívy rodičov detí
s postihnutím združených v ZPMP
v Stropkove za výraznej pomoci a podpory:

 • Nadácia SOCIA
 • ESF iniciatíva IS EQUAL
 • MPSVaR v SR
 • MDPaT v SR
 • Arcibiskupský úrad Košice
 • Mesto Stropkov
 • Škoda Autoservis Stropkov
 • HROMADA spol. s.r.o.
 • Ing. Pavol Prokopovič
 • Nadácia PONTIS
 • TESCO STORES
 • Občianske združenie GAUDIUM
 • US STEEL Košice
 • NBS v SR
 • Mons. Bernard Bober
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Nadácia Orange
 • Nadácia VÚB
 • Nadácia Tatrabanky
 • Nadácia SPP
 • Nadáčny fond Tesco
 • Cukráreň Amfora
 • Šmak fast food
 • Karpatská nadácia
 • Obec Bžany
 • Nadácia SVETLO
 • Žiaci a zamestnanci ZŠ v okrese Stropkov
 • Okresná organizácia Únie žien v Stropkove
 • Slovenská televízia
 • Slovenská pošta
 • Mgr. Marek Ľos
 • Ing. Jozef Komišák
 • JUDr. Juliana Tkáčová
 • Geodézia Motyka Stropkov
 • WIZARD
 • DREVMAT
 • Kamenárstvo J. Fiľarský
 • Komunitná nadácia Bratislava
 • Slovenská humanitárna rada
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Slavomír Pašeň Sp-it
 • Alternetivo
 • PD Ondava Stropkov
 • Bytové družstvo Stropkov
 • Rímskokatolícka farnosť Stropkov
 • Coltsun-consult, s.r.o.
 • Reštaurácia Delta – Krajkovič
 • PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove
 • Redemptoristi Stropkov
 • Gréckokatolícka farnosť Stropkov
 • TIMOB Tel s.r.o.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Tesla Stropkov
 • Tesla Liptovský Hrádok
 • Ing. Stanislav Surmanek
 • SA-HA SK, s.r.o. – Jaroslav Sahajda ml.
 • Ivana Potomová
 • Kvetinárstvo Aurélia
 • DACHCOM s.r.o. – Ján Dovičák
 • Jaroslav Novický
 • Petromin, spol. s r.o. Giraltovce
 • EMPE Nealko, s.r.o.
 • mnohí individuálni a príležitostní darcovia
 • Universa SP, s.r.o.
 • Pavel Vrabeľ
 • Klub bežcov Stropkov
 • AGM Worx s.r.o.
 • Nadácia Volkswagen Slovakia
Košická arcidiecéza
Farnosť stropkov
Mesto Stropkov
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
Únia žien Slovenska
Tesla Stropkov
Nadácia pre deti Slovenska
Garantovaný program Dôvera
SPIT
Alternetivo
ČSOB - nadácia
ESET - nadácia
Nadácia Tesco
Nadácia Orange
Tatrabanka - nadácia
VÚB - nadácia
Š-AUTOSERVIS
Tesla Liptovský Hrádok
Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia SPP
IP Connector Technology
TimobTel