10. výročie

10. výročie

Uplynulo 10 rokov odvtedy, čo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove, Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice a Mesto Stropkov stáli pri začiatkoch výstavby a vzniku Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o..

Spoločne sme toto 10. výročie oslávili 11.11.2015.  Na oslavy tohto výročia sme sa spoločne s tímom dobrovoľníkov pripravovali takmer 2 mesiace. Svojim programom, prezentáciou a pohostením sme chceli potešiť všetkých našich hostí, sponzorov, dobrovoľníkov, ktorí nám celé desaťročie pomáhali. Srdečne im za všetko ďakujeme.

Prajeme si do ďalších rokov, aby sa nám darilo aj naďalej vytvárať skutočne krásne a spokojné spoločenstvo  – prijímateľov, zamestnancov, rodičov, dobrovoľníkov, sympatizantov…

Nech všetci  na svoju prácu hľadíme ako na poslanie, ako dôležitú súčasť svojho života na ceste do večnosti!

Sv. sestra Faustína, sv. Ján Pavol II, sv. Ján XXIII, Matka Božieho milosrdenstva – orodujte za nás.

10. VÝROČIE VIDEO