Kto sme

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

Kto sme

 

Dom detí Božieho milosrdenstva n.o. (ďalej len DDBM) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecné prospešné služby podľa čl. II svojho Štatútu z  28.9.2005.

Vznikla na podnet rodičov detí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím v Stropkove a jeho okolí. Na jej začiatku sa vypracoval projekt centra pod názvom Dom detí, ktorým sa uchádzalo o finančnú dotáciu na jeho výstavbu. Hlavným donorom v rámci schváleného projektu bola Nadácia SOCIA. Na zabezpečenie chodu zariadenia bola založená nezisková organizácia DDBM. Zariadenie bolo po výstavbe a kolaudácii slávnostne otvorené 3. novembra 2005.

 

Zriaďovateľmi neziskovej organizácie Dom detí Božieho milosrdenstva sú:
1. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove
2. Mesto Stropkov
3. Arcibiskupský úrad Košice 

 

V zmysle štatútu je účelom organizácie:

včasná diagnostika, rehabilitácia a fyzioterapia detí a dospelých s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom,

poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva deťom a dospelým s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom,

vzdelávanie a výchova detí a dospelých s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.