ZPMP

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove (ďalej len „ZPMPvSP“) je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín, bez ohľadu na to, či človek s postihnutím, jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia.

ZPMP patrí k jedným zo zakladateľov Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. (ďalej len „DDBM“).

  • ZPMPvSP úzko spolupracuje s DDBM na rôznych projektoch, kultúrnych podujatiach, či rôznych aktivitách počas celého roka.
  • Organizuje rekondičné, rehabilitačné a integračné pobyty pre svojich členov.
  • Obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a ich rodín. Poskytuje im pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
  • ZPMPvSP sa v spolupráci s DDBM zapája do rôznych súťaži a organizuje výstavy prác svojich členov.
  • Pôsobí vo verejnosti na zlepšovanie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím a k ich rodinám.

ZPMPvSP

REALIZOVANÉ PROJEKTY A AKTIVITY

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove

Projekt „Vytvorené s láskou“ podporený Nadáciou Tatra banky

Projekt Rekondično-integračný pobyt 2018 podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Všetky realizované projekty najdete TU (na preklik)

Vianočný koncert vo Vyšnej Olšave

Letná opekačka

Návšteva Pizzérie Basil v Krušinci

Deň dobrovoľníctva – jarná brigáda v domčeku

Napísali o nás...