Prečo sa uchádzame o 2%

Prečo sa uchádzame o 2%

Mnohé z prezentovaných aktivít by sme nedokázali zabezpečiť
bez dostatku finančných a ľudských zdrojov.
Za 15. ročnú dobu existencie sme vlastnými
tvorivými schopnosťami a úsilím zamestnancov 
i dobrovoľníkov získali finančnú podporu 74 projektov (výstavba
budovy zariadenia, materiálne vybavenie k bohatej činnosti pre klientov, podpora rôznorodosti záujmových aktivít a terapií).
Výraznou pomocou sú i finančné zbierky, dary jednotlivcov,
organizácií, firiem.

2% zozaplatenej dane

Za každú pomoc sme nesmierne vďační, pretože dobré finančné možnosti nám pomáhajú budovať stále kvalitnejšie a činnosťou bohatšie sociálne služby.

Dovoľujeme sa o ňu uchádzať aj v roku
2021