Naše údaje potrebné k poukazaniu 2% z dane

Kontakt

Názov: Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. IČO: 37886967 Forma: nezisková organizácia Adresa: Matice slovenskej 1899/31, 091 01 Stropkov

2% zo zaplatenej dane