Záverečná správa verejnej zbierky OU-SP-OVVS-2023/003095-003

zbierka v kvetinárstve eben
a na vianočných trhoch v stropkove

zbierka