Realizované projekty

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

Realizované projekty

Projekty realizované ako hlavný garant a predkladateľ projektu:

 1. Internet bez hraníc – Nadácia pre deti Slovenska
 2. Zvuky cez ruky – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Kde bolo, tam bolo – Nadačný fond Slovak Telekom v Nadácii Intenda
 4. V objatí zelene – Nadácia Dexia banky
 5. Perinbaba 1. ročník – Ministerstvo kultúry SR
 6. Príprava na podporované bývanie – Nadácia VÚB
 7. Perinbaba 2. ročník – Ministerstvo kultúry SR
 8. Spoločný čas – Komunitná nadácia Bratislava
 9. Nech naše úsilie kvitne – Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis
 10. Vzácny dar – Nadácia Tatra banky
 11. Vrť sa, kolovrátok, vrť – Nadácia pre deti Slovenska
 12. Konkrétny individuálny plán rozvoja osobnosti klienta 2013 – Nadácia SPP
 13. GospelFest – Nadácia Orange
 14. Žijeme hudbou – Nadácia VÚB, zamestnanecký grantový program 
 15. Multipriestor alebo dobrých ľudí sa všade veľa zmestí – Nadácia Orange, zamestnanecký grantový program 
 16. Liečebná rehabilitácia v domčeku – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2014
 17. Čarovný sen – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2015
 18. Happy birthday, domček! – Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis
 19. Koľko stojí zázrak? – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 20. Vôňa práce – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 21. Kabínková infrasauna – Nadácia ESET
 22. Stropný zdvíhací systém –  Nadácia pre deti Slovenska,Grantový program Dôvera
 23. Tajomstvo kaviarne – Nadácia VÚB, zamestnanecký grantový program 
 24. Hviezdy vidno v noci – Nadácia ČSOB, zamestnanecký grantový program 
 25. Keď vôňa práce prináša radosť – Nadácia Volkswagen, zamestnanecký grantový program  2016
 26. Nad slnko jasnejšie – Nadácia SPP s podporou p. Martina Ďzupina v zamestnaneckom grant. programe
 27. Konkrétny individuálny plán osobnosti klienta I. 2016 – Nadácia SPP
 28. Konkrétny individuálny plán osobnosti klienta II. 2016 – Nadácia SPP
 29. Melódia domčeka– Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2016
 30. Udržať krok – Nadácia ESET
 31. Wellness city -Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 32. Ukáž mi cestu -Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 33. Vymodeluj kúsok svojho sveta – Nadácia Volkswagen, zamestnanecký grantový program  2017
 34. Slnečné lúče– Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program  2017
 35. Na ceste za kvalitou – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada 
 36. Len nezaspať – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program  2018
 37. Bublinkovo – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada 
 38. Spoznávať a objavovať –  Nadácia Tatra banky
 39. Výmena podlahovej krytiny – projekt podporený z rozpočtu PSK
 40. Kamarátstvo s modernými technológiami – Nadácia Volkswagen
 41. Na nových krídlach leťme vpred – Nadácia Volkswagen
 42. Aktivity v domčeku i záhrade – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 43. O čom sníva hojdačka – Nadácia Tesco
 44. Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, Podaktivita 3: Podpora poskytovateľov sociálnych služieb –  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 45. Kruhy na vode – Nadácia SPP
 46. Mosty – Nadácia Tesco
 47. Snoezelen ako koncept informačno-komunikačných technológii vzdelávania ľudí so špeciálnymi potrebami – Nadačný fond SK-NIC
 48. Plní nápadov – Nadácia Tesco a Slovenská humanitárna rada
 49. V čare keramiky – Nadácia Tesco

Projekty realizované ako partneri v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove:

 1. Dom detí, n.o. (výstavba budovy) – Nadácia Socia
 2. Svet bez hraníc – Karpatská nadácia
 3. Rekondično-integračný pobyt – Nadácia Tatra banky
 4. Preliezkou k integrácii, húpaním ku komunikácii – Nadačný fond ČSOB v Nadácii Pontis
 5. Ukážme, čo je v nás – Nadácia VÚB
 6. Rekondično-integračný pobyt – Východoslovenská energetika, a.s.
 7. Tancuj, tancuj, vykrúcaj – Ministerstvo kultúry SR
 8. Rekondično-integračný pobyt 2004 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Rekondično-integračný pobyt 2007 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 10. Rekondično-integračný pobyt 2008 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Rekondično-integračný pobyt 2009 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Krajina zázračná  – Nadácia pre deti Slovenska
 13. Deň krivých zrkadiel – Ministerstvo kultúry SR
 14. Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú 2006 – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 15. Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú 2009 – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 16. Liečebná rehabilitácia 2010 – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 17. Liečebná rehabilitácia 2012 – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 18. Skvalitnenie podmienok poskytovania soc. služby „Denný stacionár“ – Nadácia Tesco a Slovenská humanitná rada
 19. Rekondično-integračný pobyt 2014 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 20. Tvoríme a jazdíme – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2014
 21. Príbeh škaredého káčatka – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 22. V krajine zázrakov – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2015
 23. Rekondično-integračný pobyt 2015 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 24. Rekondično-integračný pobyt 2016 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 25. Príbeh pokračuje – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2016
 26. Rekondično-integračný pobyt 2017 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 27. Mať krídla– Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2017
 28. Rekondično-integračný pobyt 2018 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 29. Radostné tvorenie – Nadácia Tatra banky, zamestnanecký grantový program 2018
 30. Vytvorené s láskou -Nadácia Tatra banky 
 31. Rekondično-integračný pobyt 2023 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Projekty realizované ako partneri v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove a Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove:

 1. Aplikácia individuálnej pedagogiky Márie Montessori pri výchove a vzdelávaní detí skombinovaným zdravotným postihnutím – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výzva EQUAL

Projekty realizované ako partneri Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove:

 1. Prístavba výťahovej plošiny na prekonanie bariér v zariadení za vzdelaním a prípravou na samostatný život – Ministerstvo školstva SR

Projekty realizované ako partneri Občianskeho  združenia pre zdravotne a telesne postihnutých Gniazdo v Starom Saczi: 

 1. Visegrad Boccia Cup – Medzinárodný Vyšehradský fond (ako partner OZ Nový Domov Stropkov) 
 2.  Integračné divadielko pohraničia 2 – Medzinárodný Vyšehradský fond – Visegrad found IVF