CZŠ

CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove

Projekty realizované ako partneri v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove a CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove:

Aplikácia individuálnej pedagogiky Márie Montessori pri výchove a vzdelávaní detí skombinovaným zdravotným postihnutím – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výzva EQUAL

Projekty realizované ako partneri CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove:

Predošlé
Ďalšie

Prístavba výťahovej plošiny na prekonanie bariér v zariadení za vzdelaním a prípravou na samostatný život – Ministerstvo školstva SR.

Aktivity v spolupráci s CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove:

Predošlé
Ďalšie

Pomoc pri prípravách 10.výročia DDBM.

Predošlé
Ďalšie

Zábavné dopoludnie s deťmi z tábora CZŠ.

Predošlé
Ďalšie

Stretnutie so seniormi  spojene s vystúpením.

Predošlé
Ďalšie

Každoročné požehnanie domčeka.

Predošlé
Ďalšie

Krížová cesta v domčeku.

Predošlé
Ďalšie

Olympiáda so špeciálnymi triedami CZŠ.

Predošlé
Ďalšie

Realizácii adventnej zbierky v Supermarkete Tesco Stropkov.

Predošlé
Ďalšie

Poľsko-slovenský projekt „Integračné divadielko pohraničia 2.