Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ 

Kto je dobrovoľník?
Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí, alebo spoločnosti. Dobrovoľníctvo však nie je len o dávaní. Pri dobrovoľníckej práci sa človek môže veľa naučiť, má možnosť stretávať sa s ľuďmi, obohacovať sa s nimi navzájom, učiť sa nové veci a zručnosti, ktoré sa mu môžu v ďalšom živote zísť. Môže získať prax a skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť v škole a ktoré mu môžu pomôcť v ďalšom vzdelávaní, alebo v príprave na povolanie.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá dovŕši vek 15 rokov. Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Možnosti pre dobrovoľníkov v Dome detí Božieho milosrdenstva, n.o. /ďalej len „DDBM“/:

  • Tráviť voľný čas s klientmi – porozprávať sa, vypočuť ich, pobudnúť v ich spoločnosti.
  • Sprevádzať klientov pri činnostiach, ktoré títo ľudia nedokážu realizovať samostatne, napr. orientovať sa v meste, kúpiť si niečo v obchode, ísť do ZOO, či len na zmrzlinu a pod.
  • Realizovať s klientmi voľnočasové aktivity, napr. zahrať si spoločenské hry, bicyklovať sa, práca v tvorivých dielňa, a pod.
  • Zapojiť sa do akcií, ktoré DDBM organizuje počas celého roka napr. deň rodiny, turistika, jarmok, benefičný koncert, atď.
  • Pomôcť organizovať  spoločné aktivity pre prijímateľov DDBM, pripravovať a realizovať rôzne projekty.
  • Pomôcť pri zbierkach, ktoré DDBM každoročne organizuje.
  • Dobrovoľnícka činnosť môže spočívať aj pri úprave okolia DDBM, ale aj iných rekonštrukčných prácach v interiéri DDBM.
  • Taktiež sa môže dobrovoľník zapojiť do oslovovania sponzorov na získavanie vecných darov a finančných prostriedkov pre DDBM.

Milí naši dobrovoľníci.

Život v našom zariadení aj prostredníctvom

Vás dostáva tú správnu príchuť.

Je pre nás veľkou cťou a obohatením, že prichádzate medzi nás.

Ste pre nás všetkých vzácni a neoceniteľní.

Dovoľte nám aj takto vyjadriť naše veľké

ĎAKUJEME!!!

Predošlé
Ďalšie

Dobrovoľníci v domčeku

Predošlé
Ďalšie

Dobrovoľníci počas verejnej zbierky v supermarkete Tesco Stropkov

Predošlé
Ďalšie

Dobrovoľník Erik počas  vianočnej zbierky

v Kvetinárstve EBen  

Predošlé
Ďalšie

Členky Základnej organizácie Únie žien Stropkov v našom domčeku

Predošlé
Ďalšie

Dobrovoľníci nám pomáhaju pri realizovaní rôznych zbierok

Predošlé
Ďalšie

Dobrovoľnícka pomoc pri tvorivých dielňach

Predošlé
Ďalšie

Naša dobrovoľníčka Evka nás učila pliesť košíky

Predošlé
Ďalšie

Naši dlhoroční dobrovoľníci z Tesca

Predošlé
Ďalšie

Pomoc pri rôznych vystúpeniach, ako je gospel fest, benefičný koncert,…

Predošlé
Ďalšie

Pomocou dobrovoľníkov sme si skrášlili okolie domčeka obnovením plota

Predošlé
Ďalšie

Zahrali sme si ping pong 🙂 

Predošlé
Ďalšie

Zatancovali sme si zumbu s dobrovoľníčkou Henikou 🙂

Ďakujeme