Spolupráca s PL

"Dobre vidíme iba srdcom"

„Dobrze widzi się tylko sercem “

Poľsko-slovenské projekty

Od roku 2013 sme sa na pozvanie partnera občianskeho združenia pre mentálne a telesne postihnutých „Gniazdo“ pôsobiaceho v Poľsku v Starom Saczi podieľali na dvoch projektoch hradených z Vyšehradského fondu. V rámci projektu „Integračné divadielko pohraničia 2 – Malý princ“ sme počas záverečného divadelného vystúpenia dokázali sálu nášho kultúrneho strediska do posledného miesta obsadiť divákmi, čo nás veľmi potešilo. Svedčí to o zvučnom mene domčeka, o tom, že naše aktivity sú pre komunitu v ktorej žijeme veľmi blízke. Poľských partnerov tento záujem divákov doslova šokoval, lebo s inou partnerskou organizáciou takúto skúsenosť nemali. Zrejme aj preto nás pozvali znova ku spolupráci a v roku 2020 by sme mali začať prípravu realizácie ďalšieho spoločného projektu „Integračné divadielko pohraničia 3“. Veríme, že s rovnakým úspechom 🙂

Visegrad Boccia Cup

Medzinárodný Vyšehradský fond (ako partner OZ Nový Domov Stropkov) 

"Integračné divadielko pohraničia 2 - Malý princ“

Divadelné predstavenie, ktoré sa nieslo v duchu hľadania pravdy a poznania zmyslu života človeka, bolo v dvoch navzájom sa prelínajúcich jazykových úpravách – v poľštine a v slovenčine. Na celom projekte sme aktívne spolupracovali s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove a jej šikovnými žiakmi. Premiéra predstavenia sa uskutočnila v Starom Saczi a následne aj v Stropkove. Projekt bol podporený zo zdrojov Medzinárodného Vyšehradského fondu – Visegrad Found. Visegrad Fund – www.visegradfund.org Združenie Gniazdo – www.gniazdo.sacz.pl