Ako poukázať 2%

Postup krokov je jednoduchý, mierne sa líši podľa toho, či % z dane chce poukázať:

Fyzická osoba (zamestnanec)
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť sumu zaplatenej dane a vypočítať z nej 2% - percentuálny podiel musí byť vo výške minimálne 3 €. Uvedené údaje spolu s údajmi o našej organizácii napíšte do tlačiva Vyhlásenie, ktoré nájdete aj na našej internetovej stránke (alebo nás o neho požiadajte – s radosťou doručíme :). Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením, doručte do 30.04.2024 na Váš daňový úrad.  Dobrovoľníci, ktorí pomáhali DDBM, n.o. min. 40 hodín v roku 2023 nám môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nás k tomu potvrdenie.   
Fyzická osoba (živnostník)
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Percentuálny podiel musí byť vo výške minimálne 3 €. Potrebné je doplniť už iba údaje o našej organizácii. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na Váš daňový úrad.

2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Percentuálny podiel musí byť vo výške minimálne 8€. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v povinnej lehote na Váš daňový úrad.